GDPR

e-Beautyshop samlar enbart in de personliga uppgifter som anges av kund för att kunna utföra en order. Person- kontakt- och orderuppgifter delas även till tredje part för att fullfölja avtalad leverans. Tredje part avser till exempel betalningsleverantör eller transportföretag. 

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagar.